„Като политическа партия ние категорично сме за запазване на размера на здравната вноска и за надграждането на модела на здравеопазване с допълнителни фондове – застрахователни, в които човек може да си позволи някакъв необходим и приемлив обем тип доплащане“, заяви проф. д-р Koстадин Ангелов от КП ГЕРБ – СДС. И допълни, че от Коалицията са изговили план, който ще доведе до увеличение на финансирането в дейностите в сектор „Здравеопазване“. „Това категорично ще се усети и от пациенти, и от лекари“, обещава проф. Ангелов. Очакванията са повечето средства да бъдат осигурени от повишена събираемост на осигурителните вноски, както и от факта, че доходите, процент от които са вноските, ще продължат да растат.

Проф. Ангелов определя новата Национална здравна стратегия като доста амбициозна. Според него няма как една стратегия да е лоша, защото тя има една цел – да доведе до подобряване здравето на българина, но за да доведе тя до ефект, трябва да започне да се изпълнява. „За да се случи това, е необходим широк междупартиен консенсус, който да гарантира изпълнението на една стратегия поне за 10–15 години напред. Такова нещо до момента в България не се е случвало. Само пишем документи, които никога не са започнали да се изпълняват. Всеки министър идва и пише стратегия и се кичи с нея на ревера. Всеки казва: „Това Ваше предложение е популизъм, нашето е по-доброто“. Не мърдаме крачка напред“, отбелязва като основен проблем проф. Ангелов.

Относно възможните сериозни реформи в здравеопазването проф. д-р Костадин Ангелов обърна внимание, че системата е много консервативна и всяка промяна може не само да не бъде приета, но дори да бъде саботирана. Затова всяка мащабна промяна, например заменянето на клиничните пътеки с диагностичносвързаните групи, трябва да се случва след мащабно социологическо проучване и обществото също да си каже думата, а не само специалистите.

За намаляване на доплащанията в системата пътят според проф. Ангелов минава през увеличаване на процента на реимбурсиране на лекарствата от Националната здравноосигурителна каса, ако тя може да издържи финансово, или чрез създаване на възможност за генерично заместване на по-скъпите медикаменти с по-евтини: „Беше стартиран такъв разговор, но се оказа, че консенсус няма“. Друг вариант е да се увеличи стойността на клиничните пътеки, като в тях се вкара и цената на медицинските изделия, но задължително при засилване на контрола, за да не се отчитат манипулации, които не са извършвани.

Проф. Ангелов не само е твърдо за дигитализацията в здравеопазването, но той предлага като част от нея да бъде и включването на изкуствен интелект, който да бъде обучен да отговаря на конкретни въпроси, свързани със здравето, по зададени алгоритми. „Говорим за телемедицина.  Говорим за достъпност. Там, където няма лечебни заведения, сме създали една програма за 30 мобилни екипи“, допълва здравният експерт на КП ГЕРБ – СДС. Той призна, че решението за достъп до медикаменти минава през законодателна промяна, която трябва да разреши създаването на мобилни аптеки.

Проф. Ангелов е съгласен, че основният пакет по отношение на редките заболявания трябва да се разшири. „Тук проблемът е дали Здравната каса ще издържи на лечението на тези пациенти, защото голяма част от тези лечения са скъпи. Имаше едно лечение, което е еднократно и струваше няколко милиона долара. Въпросът е дали е абсолютно безвредно и дали гарантира излекуването, или е само надежда? Тук трябва да имаме и реална оценка на тези терапии, устойчива във времето, за да може да кажем това е категоричното лечение и ние сме за неговото финансиране“, казва проф. Ангелов.

Според него пациентските организации трябва и могат да бъдат финансирани по по-облекчен ред за изпълнение на общественозначими проекти по отношение най-вече на превенцията и профилактиката. „Това, което бих подкрепил, това е някакъв бюджет, с който ние разполагаме в дирекция „Обществено здраве“, смята проф. Ангелов. Той отбеляза, че в програмата на Коалицията има идеи за въвеждане на няколко национални програми – скрининг на децата до 18 години за някои социалнозначими заболявания, а при възрастните – профилактика за онкологични заболявания. Обмисля се и въвеждане на стимули при профилактика, но за искания от пациентските организации допълнителен отпуск следва да има консенсус и с работодателите.

Целия разговор можете да проследите тук: