• Наталия Маева, председател на Националната пациентска организация
  • Мария Минчева, зам.-председател на Българската стопанска камара
  • Евелина Славкова, изследователски център „Тренд“

__________

Очаквайте!