Българите да бъдат здрави, а не излекувани. Това обявиха от ГЕРБ като дългосрочна цел при представянето на предизборната си програма. За „Продължаваме промяната“ дългосрочната цел е поддържане и възстановяване на здравето и подобряване на качеството на живот на българските граждани, както и поставяне на пациента в центъра на здравната система. Приоритет в здравеопазването за „Демократична България“ пък е осигуряването на всеки български гражданин на безопасна и здравословна околна среда и живот в добро физическо и психическо здраве, чрез справедлива, достъпна и качествена грижа.

За „Има такъв народ“ най-важна е промяната на сегашния модел на здравеопазване, а за „Възраждане“ – спиране на злоупотребите в здравеопазването и възстановяването на справедливостта в здравноосигурителния сектор.

От БСП не са обявили официално програмата си, но от медийните изяви на кандидат-депутатите става ясно, че левицата за пореден път предлага да върне държавата в управлението и регулирането на сектора. ДПС пък предлага антикризисни и социални мерки в предизборната си програма, без да споменава здравния сектор. В интервюта дългогодишният народен представител доц. Джевдет Чакъров обаче заявява, че партията му не отстъпва от никое от предложенията си, направени през годините и смята, че е нужна цялостна концепция за реформи в здравеопазването, изградена на базата на надпартиен консенсус. От партиите, за които социолозите смятат, че имат шанс да влязат в парламента, без управленска програма засега са само „Български възход“.

Какво предлага ГЕРБ

От партията са заложили 8 стратегически цели в сектор Здравеопазване. Това, което ги обединява е промоцията на здравето и създаването на навици у българина да води здравословен начин на живот и труд, каза при представянето проф. Костадин Ангелов.

„Ще положим усилия здравната ни система да стане лесно достъпна, всеобхватна, да има универсално здравно покритие. България категорично трябва да участва във всички новосъздадени агенции на ЕС както в борбата срещу наркотиците, така и в Европейския орган за подготвеност и реакция при извънредни здравни ситуации. Ще положим усилия за въвеждането в България на фармацевтичната стратегия. Основната ни стратегическа цел е подобряването на здравето на нацията. Това включва най-вече усилия за здрави деца и отговорни  родители“, каза още той.

От ГЕРБ обявяват, че ще въведат нови скринингови програми – за вродените малформации, за вродени аномалии на ЦНС, за детско затлъстяване, захарен диабет, гръбначни изкривявания и др., за основните онкологични заболявания – рак на дебелото черво, рак на стомаха, рак на простатата, рак на белия дроб и на гърдата като основни причинители на смъртност при онкологичните заболявания. Ще бъдат създадени Национални програми за повишаване информираността на населението в областта на трансплантациите и донорството, програма с целево финансиране на специализациите и продължаващото следдипломно обучение, програма за противодействие на търсенето и предлагането на наркотици сред децата, за създаване на съвременни симулационни центрове за обучение в Спешната помощ, за специализирани профилактични здравни и дентални програми в детските градини и училищата.

Ще бъде запазена здравната вноска от 8%, но ще бъде разширен основният пакет от медицински услуги, заплащани от МЗ.

Преодоляването на регионалните дисбаланси ще бъде направено чрез създаване на мобилни екипи или мобилни поликлиники.

100% ще бъдат реимбурсирани зъбните протези на хората над 65-годишна възраст.

Кадровото обезпечаване на системата ще стане чрез тристълбово финансиране на завършващите млади лекари, за да имат желанието да започнат работа в неатрактивни райони с ангажиране на държавата, общината и лечебното заведение.

Продължаване на надграждането на НЗИС – всички образни изследвания да са достъпни навсякъде в България и ЕС. Дигиталната свързаност трябва да позволява използването на изкуствен интелект, който да обработва данни и да създава алгоритми за терапия.

ГЕРБ обещават средната работна заплата да стане 1400 евро в края на четиригодишен мандат. Лекарите пък ще получават брутно възнаграждение в размер на три такива средни заплати, сестрите две, а санитарите – една.

Обещават още да бъдат въведени допълнителни 60 учебни часа в училище за здравно образование; 100% реимбурсиране на лекарствата за деца до 14 години и изграждане на 4 многопрофилни детски болници – Национална детска болница и болници в Бургас, Пловдив и Варна.

„Продължаваме промяната“ обещава:

Поставяне на пациента в центъра на здравната система и намаляване на доплащанията от пациентите; намаляване на предотвратимата смъртност чрез изграждане на центрове за лечение на инсулт и спешна помощ по въздуха; редовна профилактика за ранна диагностика и по-рядко достигане до болница; увеличаване на възнагражденията на медицинските специалисти; справедлива система за финансиране на специализантите и повече места за специализация; ремонт на съществуващите лечебни заведения с допълнителните средства от спрените кражби в сектора.

Приоритетът Спешна помощ в рамките на “златния час” във всяка точка на България включва редовна профилактика за по-добро здраве и по-рядко достигане до болница; изграждане на специализирани строук центрове за лечение на инсулт в областни градове в страната и намаляване на общата смъртност от тези заболявания; въвеждане на спешна медицинска помощ по въздух до края на 2022 г., а до средата на 2026 г. в експлоатация да бъдат въведени 6 броя медицински хеликоптери; намаляване на времето за реакция, достигане до пациентите и транспорт до лечебно заведение при спешни случаи в цялата страна; увеличаване на броя екипи на спешна помощ и осигуряване на достатъчно изходни точки на линейките в големите градове; създаване на навременна комуникация между линейки и болници за бърз прием в лечебно заведение; ремонт на центровете за спешна медицинска помощ и закупуване на нови линейки.

Предвиждат се повече профилактични прегледи и увеличаване на броя на изследванията за пациентите, финансирани от НЗОК; развитие на извънболничната помощ чрез въвеждане на редовни и качествени програми за превенция и ранна диагностика, включително скрининг и лечение на масови заболявания; Провеждане на обучения за здравословен начин на живот и кампании за промоция на здравето сред населението.

За медицинските специалисти са планирани справедливи възнаграждения и развитие чрез продължаване на политиката на увеличение на заплатите на медицинските специалисти за задържане на кадрите в системата. Нормативно уреждане на съотношението между най-ниските и най-високите възнаграждения в лечебните заведения от 1:20; започване на политика за осигуряване на достатъчен брой медицински сестри в отделенията, които да работят при добри условия на труд, така че всеки пациент да бъде обгрижван от достатъчен брой сестри и лекари; въвеждане на единна система за медицинската специализация за млади кадри; осигуряване на финансиране на болничните заведения за откриване на достатъчно специализантски места, включително за детското здравеопазване; осигуряване на специалисти и равен достъп до здравни грижи в различните региони в страната. Привличане на кадри в райони с недостиг на медицински специалисти – лекари, дентални лекари, фармацевти, специалисти по здравни грижи и други чрез финансови стимули.

Ще бъдат намалени преките доплащания от пациентите за болнично лечение, лекарства и медицински изделия като това включва промяна на модела на клиничните пътеки с фокус върху резултата от лечението на пациентите, включително въвеждане на еднодневни пътеки и процедури в болничната и извънболнична помощ и ремонт на съществуващите лечебни заведения с допълнителните средства от спрените кражби в сектора.

От „Продължаваме промяната“ обещават осигуряване на адекватен брой болнични легла и медицински кадри спрямо нуждите на българското население и европейските стандарти; изграждане на Национална детска болница при прозрачно определяне на визията за изграждането ѝ с помощта на гражданското общество; намаляване на детската смъртност и усложнения при бременност чрез осигуряване на достъп до медицинско обслужване на неосигурени майки и разширяване на обхвата на биохимичния скрининг за бременни до минимум 90% от всички бременности; допълнително държавно финансиране за лечение на тежко болни деца и деца с редки заболявания според най-добрата възможна грижа, включително и в чужбина; улесняване и ускоряване на процедурите по обезпечаване на лечението в чужбина. Въвеждане на лесен и защитен достъп до електронно здравно досие за всеки гражданин през 2023 г. Поетапна дигитализация на медицински документи на хартиен носител към електронното досие и поддържане на пълна информация за здравето на пациента в електронното му досие. Контрол на ефикасността на предписаните лекарства с цел подходящо лечение за пациентите и ефективно ползване на бюджетните средства. Увеличено финансиране за достъп на пациенти с редки заболявания до диетични храни за специални медицински цели.

Подобряване на достъпа до лекарствена терапия и намаляване на разходите за лечение на пациентите чрез въвеждане на прогенерична лекарствена политика. Въвеждане на централизирано договаряне на закупуването на медицинските изделия за постигане на по-ниски цени. Подобряване на състоянието на лечебните заведения за психично здраве; Въвеждане на качествени и финансови показатели за управление на лечебни заведения. Финансов контрол на лечебните заведения, ползващи обществен ресурс. Подсилване на правомощията на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, за да следи ефективно за качеството на здравните услуги. Реформа на НЗОК: преразглеждане на структурата, процесите и контролните механизми.

От „Демократична България“ си поставят за цел

запазване на личното и общественото здраве чрез превенция и профилактика. „Зная как да живея здравословно и държавата ми помага да съм здрав!“; лечение,  базирано на международно приети и утвърдени стандарти за отделните болестни състояния. „Лечение по съвременен протокол, а не по произволно мнение!“; разширяване на възможностите за достъп до здравеопазване, с приоритет първичната и специализираната извънболнична медицинска помощ, вместо скъпоструващото и често излишно болнично лечение. „Диагностика и лечение без приемане в болницата  за ден-два!“; поставяне на качеството на здравната услуга във фокуса на системата. “Пари срещу резултати, а не срещу бройки!”; достъп до качествена медицинска грижа във всяка точка на страната. “Достъпно и добро лечение и в София, и в Мездра, и в село Лесово!”; свеждане до минимум на доплащането от джоба. “Диагностика и лечение без пари под масата.”; реорганизация на системата на финансиране на здравеопазването.  “Знам какво допринасям и къде отиват парите ми за здраве!”

Коалицията обещава да въведе реално финансиране и реализиране на превенция и профилактика, ориентирани по възрасти и целеви групи, чрез създаване на прозрачно финансиран фонд „Обществено здраве“, през средства от „акцизи“, регламентирани в Закона за здравето; да въведе медицински стандарти и изисквания за продължаващо медицинско обучение; да провежда кадрова политика, насочена към задържане, мотивиране и развитие на медицинските кадри; да работи за преструктуриране на болничната инфраструктура според конкретните  нужди на населението в отделните региони; да въведе ясни критерии за качество със съответните индикатори и ще ги утвърди като елемент от  оценката на лечебните заведения и работещите в системата; да преструктурира спешната, първична и болнична медицинска помощ съобразно регионалните различия и здравни нужди; да изгради орган за независим контрол в системата на здравеопазване и ще спре кражбите в системата чрез пълна дигитализация, прозрачност и ефективно проследяване на паричните потоци и да работи за пълноценно въвеждане на тристълбов модел на финансиране, в основата на който ще бъде поставен Фондът за опазване на общественото здраве, следван от основния осигурителен пакет за диагностика и лечение на социално значими заболявания и надграден от конкурентни здравно-застрахователни фондове.

От „Има такъв народ“ ще работят

за реформа на модела на здравеопазване чрез приемане на нови „Закон за лечебните заведения“ и „Закон за здравното осигуряване“.

Създаване на електронно здравеопазване; демонополизация на здравната каса; промяна в текущия модел на финансиране на здравните услуги; преустановяване на нерегламентираните плащания в здравеопазването и нелоялната конкуренция; преустановяване на корупцията по всички лечебни, административни и управленски нива в системата на здравеопазването; спешни мерки за промяна в правилата за работа на Националната здравноосигурителна каса. Създаване на звено за контрол – независим от МЗ орган.

От партията на Слави Трифонов обещават да създадат ефективно работеща доболнична (амбулаторна помощ) и общодържавна система за профилактика на социалнозначимите за България заболявания. Подобряване на морала, квалификацията и намаляване на бюрократичната обремененост в доболничната помощ. Въвеждане на масови национални скринингови програми и HPV-ваксинация. Създаване на ефективна национална система за осигуряване на спешна помощ с включено авиационно звено.

Промяна в организацията и работата на лечебно диагностичния процес в болничните лечебни заведения; изготвяне на правила и цели за провеждане на икономически и здравно ефективна лекарствена политика, ориентирана в интерес на пациента; промяна в модела на оказване на дентална помощ.

Осигуряване на адекватен брой медицински кадри и повишаване на доверието в системата чрез добри условия за кариерно развитие в сферата на здравеопазването. По-добра комуникация с обратна връзка между лекар и пациент. Достигане на европейски стандарти за добра медицинска практика.

БСП са категорични,

че в резултат на „опустошителното управление на ГЕРБ и тяхната политика здравеопазването не е нито безплатно, нито достъпно – 80% от болниците са концентрирани в три големи града, общинските фалират с дългове от половин млрд. лв., пред затваряне са редица клиники и има изключителен глад за кадри.

„БСП предлага да върне държавата в управлението и регулирането на сектора. За осигурените лица да има гарантиран безплатен достъп до здравеопазване, за социално слабите – държавно гарантиран минимален пакет услуги. БСП предлага и отпадане на търговския статут на болниците, остойностяване на дейностите, недопускане на демонополизацията на касата, плащане на пълен размер на вноските за определените групи, които са ангажимент на държавата, и въвеждане на персонално медицинско досие и диференцирана ставка ДДС за лекарствата и медицинските изделия“, каза пред граждани водачът на листата в 6 МИР във Враца Атанас Зафиров.

От БСП обещават още безплатни лекарства за деца до 14 години.

„Възраждане“ са публикували подробна програма

за развитието на сектора като конкретните здравни мерки, които обещават да предприемат са: Създаване на мрежа от напълно оборудвани здравни заведения, покриваща цялата страна и гарантираща, че от всяка точка в страната нуждаещият се ще получи адекватни грижи в рамките на „златния час“. Увеличаване на ресурсите за превенция и профилактика. Възстановяване на училищните здравни кабинети. Система за годишни профилактични прегледи. Изследвания за откриване в ранен стадий на непроявени заболявания със значима обществена тежест. Създаване на звено за проверки и контрол на лекарските практики, на диагностицирането и на изписването на лечения и изследвания, с цел да се предотвратяват и преследват злоупотребите с болните и със средствата на здравните каси. Възстановяване на справедливостта в ползването на здравни услуги чрез въвеждане на лични здравноосигурителни партиди. Въвеждане на доброволност на здравното осигуряване, което в момента е преобразувано в задължително всеобщо здравно застраховане

Признаване на правото на минимален безплатен пакет медицинска помощ за всички български граждани, която ще е финансирана чрез държавния бюджет и чрез дарения, като така ще се гарантира, че дори и неосигурените и неплатежоспособните лица няма да бъдат лишени от минимална здравна помощ.

Премахване на монопола на НЗОК и ситуирането й в остра конкурентна среда, осигуряване на възможност за работа и на частни здравни каси. Държавно финансиране, на медицинските дейности, обвързани с нуждите, а не с резултатите. Болниците не са типични стопански субекти, а изпълняват и съществени социални и демографски функции. Създаване на система от диференцирани критерии за малките населени места и градовете. Контрол на цените на лекарствата в аптечните вериги. Създаване на верига държавни аптеки, които на пазарен принцип ще се борят със спекулативните цени в аптечните вериги. Създаване на индикативни стандарти и нива за заплащането на труда на лекарския и нелекарския персонал в държавните и общински лечебни  заведения. Осигуряване на държавно програмно финансиране за проблемите по семейното планиране и асистираната репродукция.

Въвеждане на лична здравна карта с индивидуална партида. Въвеждане на информационните и комуникационни технологии в отчитането на медицинската помощ. Създаване на програми за здравна култура и здравно образование на населението. Инвестиции в квалификацията на медицинския персонал на всички нива в здравната система. Стимулиране на студентите по медицина при завършване да избират специалности, при които се очертава дефицит. Да се осигури акумулиране на научен потенциал и координацията между отделните научни звена и като елемент от националната сигурност. Да се насърчава международния обмен на медицински знания, информация, и технологии.