• правото на всички български граждани да имат равен достъп до качествено здравеопазване;
  • електронно здравеопазване;
  • персонализираната медицина като ефективен подход при лечението на заболяванията.

__________

Очаквайте!