• проблемите пред здравноосигурителния модел в България;
  • регулации, инвестиции и капацитет за електронно здравеопазване;
  • състояние, развитие и перспективи пред човешкия капитал в здравеопазването;

____________

Очаквайте!