Еднакви проблеми в здравеопазването отбелязаха експертите на пет политически партии, които според социологическите изследвания се очаква […]