„Здравеопазването след пандемията:
политики, инвестиции, технологии, човешки капитал“

Трансформациите в здравеопазването след пандемия: СОЦИАЛНОЗНАЧИМИ НЕЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ОНКОЛОГИЧНИ БОЛЕСТИ

Дата: Очаква се

Акценти:

 • Превенция на онкологичните заболявания;
 • Национален антираков план и политики за пациентите с онкологични заболявания;
 • Европейския опит и възможности за приложението му в българския контекст;

Приоритети на гражданския сектор.

Участници: експерти в сектора, пациентски организации, представител на ЕК

Уъркшоп с членовете на Сдружението: Очаква се 

Трансформациите в здравеопазването след пандемията: СОЦИАЛНОЗНАЧИМИ НЕЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – СЪРДЕЧНОСЪДОВИ, ДИАБЕТ, РЕДКИ БОЛЕСТИ, РЕСПИРАТОРНИ И ДР. 

Дата: Очаква се

Акценти:

 • Профилактика на социалнозначимите незаразни заболявания;
 • Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести – докъде сме в изпълнението ѝ;
 • Скринингови програми за социалнозначимите незаразни заболявания;
 • Приоритети на гражданския сектор


Участници: експерти в сектора, пациентски организации, представител на ЕК

Уъркшоп с членовете на Сдружението: очаква се

Трансформациите в здравеопазването след пандемия: ХИВ И ВИРУСНИ ХЕПАТИТИ – ДОКЪДЕ СМЕ В ПРЕВЕНЦИЯТА И КОНТРОЛА НА ТЕЗИ И ДРУГИ ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ?

Дата: Очаква се

Акценти:

 • Профилактиката на инфекциозните заболявания;
 • Скринингови програми;
 • Проблеми в сферата и рискови групи;
 • Сексуалнотрансмисивни заболявания;
 • Услуги в общностните групи


Участници: МЗ, експерти в сектора, пациентски организации

Уъркшоп с членовете на Сдружението: Очаква се 

Трансформациите в здравеопазването след пандемията: ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА, ИНОВАЦИИ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Дата: Очаква се

Акценти:

 • Терапевтичен подход при пациентите с редки заболявания – off label употребата на лекарствени продукти;
 • Значението на индивидуалния подход за постигане на ефективни резултати;
 • Представяне на някои инициативи за граждански организации за намаляване на тежестта върху пациентите и здравната система в контекста на дигитализацията;
 • Представяне на проект PERSIST


Участници: експерти от БАПЕМЕД, експерти от пациентски групи, др.