Подтеми, застъпени в дебата: правото на всички български граждани да имат равен достъп до качествено здравеопазване; […]
Подтеми, застъпени в дебата: превенция на социално-значимите заболявания и намаляване на вредата от рисковите фактори – […]
Подтеми, застъпени в дебата: състояние, развитие и перспективи, регулация на парамедицинските и подпомагащите специалисти в здравната […]
МОДЕРАТОР – д-р Станимир Хасърджиев, НПО: Доминират въпросите, свързани най-вече с дигитализацията. Ние ще предоставим всички […]
Пациентът да бъде в центъра на здравната система и да участва активно в обсъжданията на всяка […]