Ковид-пандемията осветли проблемите в българското здравеопазване и влоши достъпа до здравни грижи, особено на хронично болните […]
Наталия Маева, председател на Националната пациентска организация Мария Минчева, зам.-председател на Българската стопанска камара Евелина Славкова, […]
правото на всички български граждани да имат равен достъп до качествено здравеопазване; електронно здравеопазване; персонализираната медицина […]
проблемите пред здравноосигурителния модел в България; регулации, инвестиции и капацитет за електронно здравеопазване; състояние, развитие и […]
превенция на социално-значимите заболявания и намаляване на вредата от рисковите фактори – тютюнопушене, алкохол, нездравословно хранене […]